Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Siedziba ośrodka

Siedziba Urzędu Gminy

Gmina Wojciechowice

Dodatek gazowy

DODATEK GAZOWY

Refundacja podatku VAT - ogrzewanie gazowe.
Odbiorcy paliw gazowych przysługuje refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych, zwana dalej „refundacją podatku VAT”.

KOMU PRZYSŁUGUJE REFUNDACJA?

Odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym, które wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.
Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają:
• 2.100,00zł w gospodarstwie jednoosobowym;
• 1.500,00zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

JAK I KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O REFUNDACJĘ?

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.
Wniosek o refundację podatku VAT składa się nie później niż do dnia 29 lutego 2024r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych:
• w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowicach;
• elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia za pomocą profilu zaufanego.
Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym załącza:
• fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku;
• potwierdzenie zapłaty za tę fakturę.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.