Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Siedziba ośrodka

Siedziba Urzędu Gminy

Gmina Wojciechowice

Informacje

Artykuły

 • Informacja wyróżnione

  W grudniu 2022r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 roku.

  Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ). Program, podobnie jak POPŻ, opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.
  Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj.
  • 1.823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1.410,00 zł dla osoby w rodzinie
  oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy. Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie odpowiadają ośrodki pomocy społecznej poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.
  Zakładany okres udzielania pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2023 przypada od grudnia 2023r. do października 2024r.
  Wykaz produktów: groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, makaron jajeczny świderki, mąka pszenna, kasza jęczmienna, płatki owsiane, herbatniki maślane, kawa zbożowa rozpuszczalna, mleko UHT, szynka wieprzowa mielona, szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, szprot w oleju, cukier biały, olej rzepakowy, fasolka po bretońsku.
  Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej pod adresem:
  https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

  Czytaj Więcej o: Informacja
 • Informacja wyróżnione

  Szanowni Państwo,

  w związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, uprzejmie informuję o wynikającym z zapisów powyższego Programu obowiązku każdej gminy/powiatu oraz ośrodka pomocy społecznej albo centrum usług społecznych do upublicznienia co najmniej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej informacji o naborze do ww. Programu.
  Poniżej link do strony Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, gdzie został zamieszczony stosowny komunikat oraz ogłoszenie o naborze wniosków.
  https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministrarodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednosteksamorzadu-terytorialnego-edycja-2024
  oraz link do BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie również zamieszczono informację o konkursie.
  https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/komunikaty/24894,Asystent-osobisty-osoby-zniepelnosprawnoscia-edycja-2024-nabor-wnioskow.html
  Wszelkie informacje są udzielane pod numerami telefonu: (41) 342-15-11, (41) 342-11-48.


  z up. Wojewody Świętokrzyskiego
  Anna Kołomańska
  Z-ca Dyrektora
  Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

  Czytaj Więcej o: Informacja
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. wyróżnione

  Rodzinę zastępczą mogą tworzyć małżeństwa lub osoby niepozostające w związku małżeńskim, które przede wszystkim:
  - dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  - nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
  - nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
  - są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone: zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa,
  - zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb
  - nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
  - w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę posiada stałe źródło dochodów,
  - przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Jeśli spełniasz powyższe warunki i chcesz pomóc choćby jednemu dziecku daj sobie szansę!
  Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, otrzymasz informacje oraz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania dotyczące rodzicielstwa zastępczego.
  Pamiętaj wizyta w PCPR w Opatowie nie zobowiązują Cię do niczego, a może pomóc podjąć ważną decyzje.
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do siedziby przy ulicy Sienkiewicza 17 w Opatowie (budynek Starostwa Powiatowego, 5 piętro) w godzinach od 7.30 do 15.30. Telefon 798 807 181

  Czytaj Więcej o: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.