Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Informacja dotycząca naboru na stanowisko „Referent ds. świadczeń rodzinnych”

Wojciechowice, dn. 20.02.2018r.

 

Informacja dotycząca naboru na stanowisko „Referent ds. świadczeń rodzinnych”

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowicach informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy referent ds. świadczeń rodzinnych, w terminie do 19 lutego 2018r. wpłynęło 2 oferty o pracę.

Na stanowisko pracy referent ds. świadczeń rodzinnych została wybrana Pani Karolina Kasińska zam. Kunice, 27 – 532 Wojciechowice.

Uzasadnienie dokonanego wyboru.

Na podstawie dokonanej oceny dokumentów złożona oferta Pani Karoliny Kasińskiej spełnia wymogi do pracy na stanowisku referent ds. świadczeń rodzinnych. Pani Karolina Kasińska posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Pozyskała doświadczenie zawodowe oraz wiedzę praktyczną w trakcie odbywania stażu jak również zatrudnienia w instytucjach samorządowych oraz pomocy społecznej.

 

mgr Dominika Kędziora
Kierownik OPS Wojciechowice

20 lutego 2018


Czytaj więcej o: Informacja dotycząca naboru na stanowisko „Referent ds. świadczeń rodzinnych”

Informacja Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, iż kombatanci i inne osoby uprawnione, znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej, ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.kombatanci.gov.pl

19 lutego 2018


Czytaj więcej o: Informacja Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Wojciechowice, dn. 12.02.2018r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowicach
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

13 lutego 2018


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA