Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Informacja dotycząca naboru na stanowisko „Referent ds. świadczenia wychowawczego”

Wojciechowice, dn. 31.10.2017r.

Informacja dotycząca naboru na stanowisko „Referent ds. świadczenia wychowawczego”
    Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowicach informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy referent ds. świadczenia wychowawczego, w terminie do 27 października 2017r. wpłynęło 4 oferty o pracę, w tym jedna oferta nie spełniała wymogów formalnych.
Na stanowisko pracy referent ds. świadczenia wychowawczego została wybrana Pani Ewa Gilewska zam. Sadłowice, 27 – 532 Wojciechowice.

Uzasadnienie dokonanego wyboru.

Na podstawie dokonanej oceny dokumentów złożona oferta Pani Ewy Gilewskiej spełnia wymogi do pracy na stanowisku referent ds. świadczenia wychowawczego. Pani Ewa Gilewska posiada wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek pedagogika. Pozyskała doświadczenie oraz wiedzę praktyczną w trakcie odbywania stażu zawodowego jak również zatrudnienia w instytucjach samorządowych. 

mgr Dominika Kędziora
Kierownik OPS Wojciechowice

31 października 2017


Czytaj więcej o: Informacja dotycząca naboru na stanowisko „Referent ds. świadczenia wychowawczego”

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowicach informuje, iż przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.
W siedzibie Ośrodka wydawane są  skierowania na odbiór żywności. Należy zabrać ze sobą odcinek lub decyzję o przyznaniu renty/ emerytury i dowód osobisty.
Kryterium dochodowe dla osoby samotnej - 1.268,00zł. dla osoby w rodzinie - 1.028,00zł.

26 października 2017


Czytaj więcej o: INFORMACJA

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO REFERENT ds. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Wojciechowice, dn. 12.10.2017r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO REFERENT

ds. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowicach

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: REFERENT ds. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

12 października 2017


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO REFERENT ds. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO